Rota przysięgi Terytorialnej Armii Krajowej z dnia 22 kwietnia 2015r.: 
„W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, kładę swe serce na ten Święty Krzyż, znak męki i zbawienia i przysięgam : Stać zawsze wiernie na straży Honoru Polski o jej zupełną Wolność, Całość i Niezależność walczyć ze wszystkich sił moich. W moich wszelkich poczynaniach kierować się będę hasłem Bóg,Honor i Ojczyzna. Wszystkim moim przełożonym będę bezwzględnie posłusznym i ściśle będę wypełniał ich rozkazy. Tajemnice będę pilnie strzegł , bez względu na to, co by mnie spotkać miało.

Tak mi dopomóż Bóg".